Om ...

Kvarnbränna är en by vid Vindelälven mellan Sorsele och Blattnicksele.
Inom byns hank och stör finns 3 forsar.

  • Bortiforsen
  • Brudforsen
  • Tjergeforsen
Byn började sin historia cirka 1851 enligt den "Af- och Tillträdessyn" som "Landshöfdingeämbetet i Westerbottens län" utfärdade 1857. Enligt detta dokument hade Qvarnheden blivit utbrutet från Kronohemmanet No2 och beviljats tillstånd till "särskildt Rök med Bohlstad wid så kallade Qvarnheden norrom qvarnselet i Windelelfven" den 5:e maj 1851. Den som beviljats denna utbrytning från Saxnäs var Samuel Gabrielsson som var anfader till "alla" efterföljande Kvarnbränna bor. Samuels söner "Janne", Gotthard och "Jonke" bytte senare efternamn till Brännlund, ett namn som nästan alla dagens Kvarnbrännabor bär.

Copyright © Kvarnbränna 2015